[Fanfic][Twoshot] Thanh toán – Mắc nợ

 • Tên gốc: Payment – Indebted
 • Tác giả: Spun
 • Link bản gốc: Fanfiction.net (1) (2)
 • Người trans: Regina Morgenstern
 • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
 • Thể loại: Drama, hurt, comfort, romance
 • Rating: Trước K+ sau T
 • Số chương: 2
 • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
 • Tình trạng bản trans: Đang hoàn thành
 • Lưu ý:
 1. Pass fic này là tên của bạn trans viết liền, không hoa nhé _(:3 」∠)_
 2. Fic trans không có sự cho phép của tác giả nên nghiêm cấm copy mang ra ngoài với mọi hình thức
 • Mục lục truyện: 

Thanh toánMắc nợ

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại